Cáp-Màn hình-Mặt cảm ứng

Màn hình Nokia 2730

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 250.000 vnd

Màn hình Nokia 500

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 500.000 vnd

Màn cảm ứng Nokia 5230

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 300.000 vnd

Màn cảm ứng Nokia 5800

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 200.000 vnd

Màn cảm ứng Nokia lumia 900

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 0 vnd

Màn cảm ứng Nokia lumia 800

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 0 vnd

Màn hình Nokia lumia 710

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 0 vnd

Màn hình Nokia lumia 610

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 1.200.000 vnd

Màn hình Nokia asha 303

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 250.000 vnd

Màn cảm ứng Nokia asha 300

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 500.000 vnd

Màn hình Nokia 3110c

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 120.000 vnd

Màn hình Nokia 1200

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 50.000 vnd

Màn hình Nokia 1110i

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 50.000 vnd

Màn hình Nokia 1208

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 79.000 vnd

Màn hình Nokia 1280

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 79.000 vnd

Màn hình Nokia 1202

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 50.000 vnd

Màn hình Nokia 6300/6120c/7500

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 250.000 vnd

Màn hình Nokia 6300/6120c/7500 Original

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 300.000 vnd

Màn hình Nokia 6280/6288/6270 Original

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 200.000 vnd

Màn hình Nokia 3230/6260/6630 Original

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bao test

Giá: 300.000 vnd