BlackBerry

Pin dung lượng cao 2200mAh BB900/97xx

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Giá: 200.000 vnd

Pin C-S2 BB8700/83xx/8520/9300

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Giá: 100.000 vnd

Pin C-x2 BB8800/8820/8830

Tình trạng: Mới 100%

Chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Giá: 80.000 vnd

Pin phụ BlackBerry Mars 3000mAh

Tình trạng: Mới 100%

Danh mục: Chính hãng

Bảo hành: 1 tháng

Giá: 380.000 vnd

1